Chơi poker tiền thật trực tuyếnNếu quý vị gặp tình trạng y tế khẩn cấp, quý vị nên gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.

Chơi poker tiền thật trực tuyếnTrong suốt thời gian bùng phát đại dịch vi-rút corona (COVID-19) này, cách an toàn nhất để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị cần là qua điện thoại hoặc video khi ở nhà. Dịch vụ này được gọi là "dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa".

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa là bước đầu tiên để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bao gồm:

  • Nếu quý vị có các triệu chứng nhiễm vi-rút corona và cho rằng quý vị cần hoặc điều trị. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chương trình bảo hiểm y tế cung cấp các tùy chọn chăm sóc sức khỏe từ xa để khám sàng lọc COVID-19.
  • Nếu quý vị cần điều trị các triệu chứng của các bệnh trạng khác hoặc chăm sóc theo dõi để điều trị các bệnh trạng đang có.

Cách nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Cách quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Nếu quý vị có bảo hiểm Medicare thông thường, nhưng chưa đăng ký tham gia chương trình Medicare Advantage, vui lòng xem trang dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu quý vị có Medi-Cal (nhưng không đăng ký tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe do Medi-Cal quản lý), hoặc quý vị không có bảo hiểm:

  • Hãy gọi điện tới “Medi-Nurse”, đường dây tư vấn với y tá 24/7 theo số 1-877-409-9052. Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với một chuyên gia y tế về các triệu chứng của mình và nhận tư vấn để điều trị thêm tại khu vực của quý vị.

Nếu quý vị có bảo hiểm tư nhân, chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal, hoặc chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage:

  • Cách đơn giản nhất để được điều trị qua điện thoại là gọi điện cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên của quý vị. 
  • Nếu quý vị không có bác sĩ quen hoặc bác sĩ của quý vị đang bận, quý vị có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm các tùy chọn chăm sóc sức khỏe từ xa do chương trình của quý vị cung cấp thông qua các trang web hội viên. Nếu bác sĩ của quý vị hoặc chương trình bảo hiểm y tế của quý vị không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, vui lòng sử dụng đường dây tư vấn của y tá trong chương trình của quý vị có trong kết quả tìm kiếm.
  • Quý vị không phải thanh toán thêm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa ngoài khoản thanh toán khi quý vị thăm khám trực tiếp. Một số chương trình chăm sóc sức khỏe hoặc nhà cung cấp có thể miễn khoản đồng thanh toán.

Quý vị nên làm gì nếu gặp khó khăn trong quá trình nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Nếu quý vị đã cố gắng nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên và chương trình bảo hiểm y tế, và vẫn gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận dịch vụ, quý vị có thể gọi điện đến:

  • Đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe tư nhân, hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý theo số 1-888-466-2219
  • Đối với Medi-Cal, hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe theo số 1-800-541-5555.

Tra cứu các tùy chọn chăm sóc sức khỏe từ xa và đường dây tư vấn với y tá được cung cấp trong chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị tại đây.