Để bảo đảm California an toàn, tiểu bang đã hợp tác với ngành tư nhân để gia tăng sản xuất trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và giúp các doanh nghiệp và nhân viên làm việc trong các ngành thiết yếu nhận PPE dễ dàng hơn.

Tiểu bang có thể giúp quý vị nhận PPE theo hai cách: 

 • Quý vị có thể mua PPE từ người bán trong danh sách trên trang mua hàng của Safely Making California hoặc
 • Quý vị có thể yêu cầu PPE trực tiếp từ tiểu bang.

Để mua PPE

Chơi poker tiền thật trực tuyếnHãy truy cập , một trang mua PPE mới do Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất & Công Nghệ California lập ra. Tại đó, quý vị có thể tìm chỗ mua:

 • Khẩu trang
 • Tấm che mặt
 • Găng tay
 • Nước rửa tay khô
 • Khăn lau
 • Áo choàng
 • Vách ngăn bằng kính Plexi

Để yêu cầu PPE từ tiểu bang

Nếu là chủ hãng của nhân viên làm việc trong các ngành thiết yếu, quý vị có thể yêu cầu PPE từ tiểu bang.

Để hạn chế lây lan COVID-19, Tiểu Bang California phân phát khẩu trang và PPE cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người khác đang làm việc ở tuyến đầu. Tiểu bang ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho những nhân viên làm việc trong các ngành thiết yếu này.

Chơi poker tiền thật trực tuyếnXem thông tin bên dưới để biết cách bảo quản PPE và cách thức để các chủ hãng trong các ngành tuyến đầu yêu cầu thêm PPE trong trường hợp khẩn cấp.

Bảo quản khẩu trang và PPE

Nếu cần sử dụng PPE để những nhân viên trong các ngành thiết yếu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày:

 • Gia tăng số lần sử dụng các PPE không bị hỏng hoặc không nhìn thấy vết bẩn.
 • Áp dụng các chính sách tái sử dụng PPE theo từng cơ sở phiên bản mở rộng.
 • Áp dụng các chiến lược của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) để .
 • Thực hành đối với mặt nạ phòng độc (filtering facepiece respirator, FFR) như là một biện pháp dự phòng.
 • Hiểu rõ các yêu cầu về PPE và theo dõi tốc độ cháy. Sử dụng nếu cần.
 • Sử dụng các loại hoặc nguồn PPE thay thế để hỗ trợ các hoạt động cần thiết.
 • Sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp do Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) phê duyệt nhưng chưa được FDA phê duyệt trước đó.
 • Truy cập các trang web của FDA và OSHA để biết thông tin cập nhật và việc thi hành và Ủy Quyền Sử Dụng Khẩn Cấp.
 • Hãy đọc về việc bảo quản FFR trong các cơ sở làm việc không liên quan đến chăm sóc sức khỏe, như cơ sở sản xuất và xây dựng.

Nếu không cần sử dụng PPE để những nhân viên trong các ngành thiết yếu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày:

 • Giảm nguy cơ lây nhiễm bằng cách bổ sung
  • Các biện pháp kiểm soát bằng rào chắn như rào chắn Plexiglass, hệ thống thông gió cải tiến
  • Các biện pháp làm việc an toàn, như điều chỉnh hoạt động kinh doanh để tăng khoảng giãn cách giữa các nhân viên.
 • Hãy đọc để biết thêm cách giảm nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Không cố gắng yêu cầu PPE dùng trong ngành y tế hoặc công nghiệp cho những nhân viên không làm việc trong các ngành thiết yếu. PPE có thể không có sẵn và cần thiết cho các bộ phận chức năng có mức độ ưu tiên cao hơn. Khẩu trang y tế và mặt nạ N95 là những vật dụng đặc biệt quan trọng dành cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe.
 • Thay vào đó, hãy làm theo hướng dẫn của CDC về cách sử dụng khẩu trang vải đơn giản. mỗi khi khó thực hiện giãn cách (như trong phòng điều khiển hoặc tại các tầng sản xuất). Điều này đặc biệt áp dụng cho những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
 • Nếu khẩu trang vải không được bán trên thị trường, quý vị có thể tự may sử dụng các vật liệu thông thường với chi phí thấp. Thực hiện theo hướng dẫn của CDC .

Mua PPE trong thời điểm thiếu hụt

Nếu quý vị đã sử dụng các chiến lược để giảm nhu cầu sử dụng PPE, nhưng quý vị vẫn cần yêu cầu mua thêm PPE cho những nhân viên làm trong các ngành thiết yếu, quý vị cần:

 • Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp tư nhân để tìm kiếm nguồn cung cấp PPE. Quý vị có thể cần tìm nhiều nhà cung cấp và tập trung vào các nhu cầu ngắn hạn so với dài hạn.
 • Nếu các nhà cung cấp không thể cung ứng PPE và quý vị đang cần gấp, hãy gửi yêu cầu tới cơ quan hoặc ở quận của quý vị.
 • Nếu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của địa phương không thể cung cấp PPE, họ sẽ liên hệ với Trung Tâm Hoạt Động của Tiểu Bang.
 • Nếu tiểu bang không thể cung cấp PPE, tiểu bang có thể liên hệ với Trung Tâm Điều Phối Ứng Phó Khu Vực FEMA.

Quy trình đặt mua khẩu trang và các vật tư khác từ tiểu bang như sau:

Sơ đồ Quy Trình Phân Phát Khẩu Trang từ Cal OES
Quy Trình Phân Phát Khẩu Trang

Cấp chủ hãng

Ưu tiên hàng đầu của các chủ hãng trong các ngành thiết yếu là đảm bảo rằng nhân viên được trang bị PPE cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách an toàn. Chủ hãng chịu trách nhiệm chính đối với việc mua và phân phát PPE khẩn cấp. Khi chủ hãng không thể đáp ứng nhu cầu về PPE, họ cần liên hệ với quận hoặc khu vực hoạt động của mình.

Cấp quận/chính quyền địa phương

Chơi poker tiền thật trực tuyếnƯu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương là đảm bảo rằng nhân viên làm việc trong các ngành thiết yếu trong quận của họ được trang bị PPE để làm chậm tốc độ lây lan COVID-19. Chính quyền địa phương giải quyết việc mua và phân phát PPE trong trường hợp khẩn cấp trong khu vực của họ. Khi chính quyền địa phương không thể đáp ứng nhu cầu về PPE, họ cần liên hệ với trung tâm hoạt động khẩn cấp của khu vực.

Cấp khu vực

Khi khu vực không thể đáp ứng nhu cầu về PPE, họ sẽ liên hệ với Tiểu Bang để được trợ giúp.

Cấp tiểu bang

Chơi poker tiền thật trực tuyếnCal OES sẽ hỗ trợ và cung cấp PPE cho các hoạt động tại tiểu bang. Nếu nhu cầu về PPE lớn hơn mức Tiểu Bang có thể cung cấp, Cal OES có thể yêu cầu cung cấp PPE từ FEMA, EMAC, các đối tác công/tư hoặc các nguồn khác.