Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh N-33-20 chỉ thị toàn bộ cư dân ngay lập tức tuân thủ các chỉ thị hiện hành về y tế công cộng của Tiểu Bang là ở nhàChơi poker tiền thật trực tuyến, trừ khi cần phải duy trì hoạt động liên tục của các lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực bổ sung mà Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang có thể chỉ định là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân California.

Theo lệnh này, Cán bộ Y tế Công cộng Nhà nước đã chỉ định danh sách sau đây của Người lao động Cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiếtChơi poker tiền thật trực tuyến để giúp các đối tác tiểu bang, địa phương, bộ lạc và công nghiệp khi họ làm việc để bảo vệ cộng đồng, trong khi đảm bảo tính liên tục của các chức năng quan trọng đối với sức khỏe và an toàn công cộng, cũng như an ninh kinh tế và quốc gia. 

Xem phiên bản PDF của danh sách lực lượng lao động thiết yếu.

Chỉ số ngành

Hướng dẫn liên quan cho tất cả các ngành